TAD-Batikent-Telefon1

KURUMSAL EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler
Bilgi toplumuna geçtiğimiz bu dönemde bir kurumun ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Günümüzün başarılı kurumları için rakipleri arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli koşulu “kalite“ üretimi ve bu kaliteyi üreten ve sürdüren nitelikli “insan gücü” nü yakalamaktır.


Türk-Amerikan Derneği Batıkent kurumsal eğitim programları tecrübeli eğitim koordinatörlerimiz danışmanlığında hazırlanmaktadır. Bu eğitimler ile kurumların mevcut ihtiyaçlarını karşılamayı ve gelecekteki olası ihtiyaçlarını tahmin etmeyi hedefleyerek kurumlara destek olmaya çalışmaktayız. Bütün eğitim programlarımız ve danışmanlık faaliyetlerimiz kurumların özel ihtiyaçları ve ilgilerine göre kurumlara özel olarak yapılandırılabilmektedir.


Tanım ve Amaç
Kurumsal eğitimler; devlet kurumları ve özel kuruluşların mensupları için, bu mensupların meslekleri ile ilgili olarak İngilizce öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmektedir. Kurum mensuplarının belirlenmiş olan ihtiyaçlarına uygun bir program oluşturulur. Kurs amacı ve planı üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra tarafların yükümlülüklerini belirleyen bir protokol imzalanır. Türk-Amerikan Derneği yarım asrı aşkın bir süredir Ankara’daki yüzlerce kamu kuruluşu ve özel firmaların çalışanlarına dil eğitimi verme fırsatını yakalamıştır.

 

Program

Derslerde dinlemeokumadil bilgisikelime bilgisi ve yazma vurgulanır, konuşma becerisi ve telaffuz üzerinde durulur.


Kurs programında kullanılan ders kitapları ve öğretim metodlarıyla, İngilizce öğretim metodolojisindeki son araştırmalara göre önerilen prensipler uygulanır. Ders kitapları, öğrencilerin öğrendikleri dili hemen kullanabilmelerini sağlayan iletişimsel yaklaşımı esas alır.


Dinleme kasetleri ve CD’ler dersleri destekleyecek şekilde ve sıklıkta kullanılır.


Eğitmenler

Türk-Amerikan Derneği Batıkent’te dersler deneyimli, pedagojik formasyonu ve eğitim sertifikası olan öğretmenler tarafından verilir. Türk-Amerikan Derneği Batıkent öğretmen kadrosu İngilizce öğretim teknikleri ve metodları hakkında en yeni bilgilere sahiptir ve sınıflarda bu teknikler kullanılarak İngilizce dil eğitimi verilir. Türk-Amerikan Derneği Batıkent öğretmenleri düzenli olarak hizmet içi eğitim aldıkları gibi kurum dışında verilen seminerlere katılarak bilgi ve vizyonlarını geliştirirler.


Yer

Özel talep doğrultusunda oluşturulan bu kurslar, Türk-Amerikan Derneği Batıkent sınıflarında veya kurum binasında verilebilir.


Program Takibi

Düzenlenen kurs programı hakkında kursiyerlerin devam ve başarı durumlarını gösteren bir rapor aylık olarak ilgili kurum yetkililerine gönderilir.


Başvuru

Kurumsal eğitim programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için İletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.