TAD-Batikent-Telefon1

HAZIRLIK ATLAMA / DESTEK KURSLARI

Program Açıklaması

Bilindiği üzere Türkiye genelindeki her üniversite (devlet ya da özel), üniversitelerine yeni katılan her öğrenciyi öncelikle bir İngilizce seviye tespit sınavına tabii tutmaktadır. Bu sınavdan başarılı olamayan öğrenciler, bölümlerine başlamadan önce 1 sene boyunca İngilizce hazırlık snıfında eğitim görmektedirler. Her üniversite kendine has bir İngilizce yeterlilik sınavı yapmaktadır. Örneğin ; bazı üniversitelerin sınavları okuma, yazma, dinleme bölümlerini içerirken diğerleri sadece gramer ve okuma bölümlerini içerebilir.

 

Program İçeriği

Hazırlık atlama ve destek programlarımız, programa katılan öğrencilerimizin hangi üniversitede okuduklarına ve ne tür bir İngilizce sınavına gireceklerine göre gruplandırılır. Örneğin; bir öğrencinin gireceği sınavda dinleme, konuşma ve okuma bölümleri var ise; öğrencimiz benzer sınavı alacak öğrencilerle gruplanmaktadır. Eğer öğrencimiz İngilizce seviye sınavında sadece dil bilgisi ve okuma bölümlerinden sorumluysa, benzer sınava katılacak öğrencilerle gruplanmaktadır. Hazırlık destek kurslarımız tamamen sonuç odaklı olup, öğrencilerimizin ihtiyaçları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

 

Program Detayları

 

Toplam Program Süresi: 

Üniversitelere göre değişiklik göstermektedir.

Programa Kayıt İçin Zorunlu Minimum Seviye: 

Bütün seviyelerde hazırlık destek programları düzenlenmektedir.

Yaş grubu: 18 yaş ve üstü

Programın Kitabı: 

Ders materyalleri kelime, dilbilgisi, soru bankası ve programımıza katılan öğrencinin hangi üniversite öğrencisi olduğuna göre çeşitlilik göstermektedir. (Bilgisayar destekli dinleme yapma, pratik ve konuşma, vb.)